EU

Home / EU

Firma realizuje projekt grantowy pt. „Poprawienie potencjału konkurencyjnego i rozszerzenie działalności Żurawiego Młyna”, pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji prowadzącej do odbudowy i rozwoju potencjału Żurawiego Młyna oraz zwiększenie odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.
Inwestycja obejmuje zakup systemu do rezerwacji, jako rozwiązania cyfryzacyjnego, wykorzystania możliwości odnawialnych źródeł energii poprzez zakup zestawu fotowoltaicznego oraz zakup centrum SPA, które umożliwi wprowadzenie nowych usług do oferty firmy.

Wartość całkowita projektu: 55 086,81 zł
Wartość dofinansowania: 38 560,77 zł